Smučarski tečaji – v slovenskem jeziku

Vaja dela mojstra, še bolje pa je seveda, da vas do mojstrstva popeljejo naši učitelji smučanja in deskanja. V dolgih letih smo izoblikovali lastno, visoko strokovno usposobljeno učiteljsko vrsto, ki se zna prilagoditi vašemu predznanju in ambicijam.

Smučarski tečaji in program Male šole smučanja, so organizirani v vseh razpisanih terminih na Civetti od 7. 1. 2023 do 11.3.2023, tako da lahko kadarkoli utrdite tisto, kar že znate, ali pa se naučite česa novega in spoznate novosti, ki jih je prinesel razvoj opreme in tehnike. Učenje smučanja v terminih v mesecu decembru, izvajamo po predhodnem dogovoru ob prijavi v decebrska zimovanja. Poleg začetnih in nadaljevalnih tečajev smučanja ponujamo tudi malo šolo smučanja za otroke, stare od 4 do 8 let. V tečajniške oblike vpisujemo po objavljenih cenah takoj ob prijavi v zimovanja, ali najkasneje do 10 dni pred prihodom na zimovanje.

Ob vpisu v katerega izmed tečajev se poravna vpisnina.

Vpisnina znaša 60€ in je del objavljenih cen tečajev, ko so le-ti poravnani v predvidenem roku. Vpisnina je vezana na izbrani termin in je Zavod ne vrača.

Pri vseh tečajih, vplačanih izven predvidenih rokov, je cena tečaja višja za 60€.

Pogoj za udeležbo v mali šoli smučanja – ne glede na starost – tudi plačana članarina.


MALA ŠOLA SMUČANJA

Namenjena je vsem otrokom, starim od 4 do 8 let (rojeni po 26. 11.2014, do letnika 2018 (za letnike 2019 – glej opozorila) ). Program izvajamo na posebej urejenem poligonu od nedelje do petka, od 9.30 do12. ure. Tedenski program začnemo vsako nedeljo ob 9.30 (na spodnjem smučišču v vasi Santa Fosca), ostale dneve – glede na napredek otrok in ostale okoliščine – pa ga lahko nadaljujemo na poligonu na Fertazzi. V vsakem primeru pa je do “velikega” smučišča (vstopa na sistem SKI CIVETTA), od drugega dne dalje, po šoli za otroke organiziran prevoz. Starši boste na ta način lahko udobno prismučali do svojih otrok in jih prevzeli ob vznožju smučarske naprave. Malo šolo smučanja sklenemo s tekmovanjem in podelitvijo priznanj.

Cena male šole smučanja: 200 €


TEČAJI SMUČANJA

Trajajo 17 šolskih ur in potekajo po naslednjem programu.

Začenjajo se ob nedeljah na smučišču Fertazza ob 10.00 z razmestitvijo v skupine in z vadbo, ki jo zaključimo prvi dan ob 12.30. V tečajih na tem delu smučišča sodelujejo od prvega dne otroci starejši od 8 let. Na začetnike te starosti nas morate opozoriti ob vpisu v tečaj!

Od ponedeljka do petka so tečaji organizirani praviloma od 10. do 12. ure.

Dopuščena je možnost, da vadbo organiziramo tudi od 9.30 do 11.30 ali od 11.30 do 13.30, da bi na ta način dosegli boljšo razvrstitev po skupinah glede na starost in predznanje.

V sklopu tečaja je praviloma v četrtek dopoldne vključena veleslalomska tekma s podelitvijo priznanj, v petek po zaključku tečajev.

Cena tečaja: 200 €


INDIVIDUALNE URE Z UČITELJEM:

Za tovrstno ponudbo se lahko odločite kar med zimovanjem ali pa ure rezervirate že ob prijavi.

  • za eno osebo: 40 €/uro
  • vsaka dodatna oseba pri istem učitelju: 20 €/uro

Individulna ura traja 50 minut in se vplača vnaprej. Individualne ure po zgornjih cenah nudimo le članom, naključni učenci (nečlani) doplačajo 10€/uro.


OPOZORILA:

  • V primeru, ko raven tečajnikovega znanja ne omogoča,da bi ga vključili v katero od skupin v šoli, mu ponudimo učenje v obliki petih (5) individualnih ur z učiteljem smučanja Otroke, rojene v letu 2019, lahko preizkusimo (prvi dan – nedelja), če so že primerni za program male šole. V tem primeru je zaželen predhodni razgovor s starši (že ob vpisu). Za te otroke se poravna vpisnina in članarina, razlika pa naknadno v primeru uspeha na preizkusu.
  • Za otroke, ki bodo dopolnili štiri leta šele v mesecu marcu 2023 ali mlajše, preizkus ni predviden!
  • Zamujenega dne zaradi kasnejšega prihoda v šolo ali malo šolo ne nadomeščamo.
  • Otroke – juniorje (rojene po 26.11.2006) včlanijo v Zavod starši, od katerih mora biti vsaj eden hkrati član kluba.
  • Zavod lahko tečajniku, ki je zaradi poškodbe ali bolezni primoran dokončno prekiniti tečaj, povrne del vplačane tečajnine. Vračilo je v višini 20€ za vsak dan neudeležbe v tečaju, ob predložitvi zdravniškega potrdila.